Cin Camii-Niksar

Fotoğraflar
Niksar’ın Taşmektep mahallesinde bulunan 1160 tarihli Cin Camii, Danişmendlilere ait küçük boyutlu dini yapıların ilginç bir örneğini teşkil etmektedir. Enine gelişen dikdörtgen planlı harim moloz taş örgülü duvarlarla kuşatılmış, duvar örgüsü yer yer devşirme bloklarla takviye edilmiştir. Üstü bir beşik tonozla örtülü olan, duvarlarında hiçbir pencerenin bulunmadığı camiye, kuzey duvarı yamaca yaslandığı için batı duvarının kuzey köşesindeki kapıdan girilmektedir. Mihrap yuvarlak bir çıkıntı halinde dışarıya taşırılmıştır. Bütün bu özellikleriyle ilk bakışta tek nefli bir şapeli andıran Cin Camii, bir takım mahalli Bizans etkilerinin görüldüğü özgün bir yapı olmaktadır.

Hiç yorum yok: