Ebu'l Kasım Türbesi-Tokat

Fotoğraflar
Üzerinde Danişmend ve Selçuklu eserlerinin yer aldığı, Tokat’ın en eski caddesi olarak bilinen Sulusokak’ın yukarı kesimindedir. Kayseri’deki Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’nin banisi, I.Alaeddin Keykubad’ın veziri Ebu’l Kasım tarafından henüz kendisi hayatta iken 1234 (631) yılında yaptırılmıştır. Halk arasında Ali Tusi türbesi adıyla anılmakla beraber bu ismin türbede yatan şahsın babasına ait olduğu kitabeden açıkça anlaşılmaktadır.Türbe kare planlı olup gövdesi yarı hizadan itibaren sekizgen bir yüksek kubbe kasnağına dönüşmüştür. İç mekanı örten tromplu kubbe, dışarıdan piramit biçimi bir külahla kapatılmışsa da bugün yıkık olan bu külahın yerinde kiremit örtülü bir çatı bulunmaktadır. Duvarlar tuğladan örülmüş ve kirli sarı kalın bir sıva ile kaplanmıştır. Ön yüzünde türbenin en dikkat çekici kısmını oluşturan iki pencere mevcuttur. Pencere açıklıkları, zemin hizasından başlayan ve iki mislinden fazla yükseklikte olan birer yüksek alınlık bulunmaktadır. İçeri doğru üç seviyeli olan nişlerin üst pervazları ile alınlık kemerleri arasında, kirli sarı zemin üzerine firuze çini mozaikle iki ayet yazılmıştır. Nişlerin diğer kısımları ile alınlıkların içi firuze, lacivert ve mor çini mozaikle yapılmış birbirini kesen altıgenlerden mürekkep geometrik desenlerle süslenmiştir. Pencere nişlerinin üzerinde dar bir saçaklıkla korunan ince uzun ve iki satırlı kitabe yer almaktadır. Türbenin güneydoğu köşesine geç devirlerde duvar oyulmak suretiyle kemerli ve içbükey nişli kitabesiz bir çeşme yapılmıştır.

Hiç yorum yok: