İncir Han-BurdurFotoğraflar
13. y.y.'da (1239 - 40) Selçuklu sultanlarından Keykubat Bin Keyhüsrev'in yaptırdığı Antalya'yı Ağlasun - Eğirdir üzerinden Konya'ya bağlayan 4. Menzil üzerinde bulunan İncir Handır. Bucak İlçesinin kuzeybatısında ve şimdiki Antalya Burdur karayolu üzerinde bulunan Bucak Kahvelerine 5 km. uzaklıktadır. Avlusuyla beraber uzunlamasına dikdörtgen bir plan gösterir. Kışlık kısmının üstü tamamen kapalıdır. Avlunun revaklı olup, olmadığı kazı yapılmadan söylenecek durumda değildir. Kışlık kısmım içte 39x25x28,86 dıştan 44,05x33,66 m. ölçülerini göstermektedir. Doğu yönündeki kayalık alan doğru yayılmakta ve kayalık alan da koruma duvarı bir sur gibi yapılmıştır.

Orta eksen göre simetrik bir yapıdır. Taç kapının bulunduğu kısım 1.60 veya 1. 70 m., doğu tarafı ise tavan örtüsüne kadar yaklaşan toprak dolguludur. İçeriye, içeri doğru eğimli ve istiridye kabuğu şeklinde yivli, tonozlu bir nişin korumasına alınan basık kemerli bir kapı ile girilir. Kapı kemerinin üzerinde yukarısı sivri kemer şeklinde biten düz satıhlı kısımda hanın dört satırlık kitabesi bulunmaktadır. Tonozun cepheden görülen kalınlığı, yani tonoz kemeri su şeklinde oyma geometrik bezemelidir. Taç kapı, iki sıra kenger yapraklı başlıklara sahip ve yuvarlak gövdeleri kırık kafes örgütleriyle bezeli sütunceler vardır. Basık kapı kemeri ayaklarındaki mukarnaslı üzengiler var. Portal nişinin yanlarında ince silmeli dikdörtgen boşluklar içindeki iri Rumiler, sütun başlıklarının üstlerinde 40 cm çapında rozetler, tonoz kemer uçlarının altında sağ ayakları kalkık aslan kabartmaları ve en dışta birincisi mekandır ikincisi yarım yıldız firizli silmelere sahiptir. Kışlık kısım boyunca beş neften meydana gelmiştir. Orta nefin iki tarafına düşen mekanlar yolcular ve hayvanlar içindir. Girişte solda büyük bir sanırç bulunur. Yine girişte sağdaki tonozun ortasında aşağıya kadar bakar durumda bir insan başı mevcuttur. Işık menfezleri doğu ve batı duvarlarında yedişer, kuzey duvarında bir adettir. Han'ın yapımında çevrede bulunan antik dönem yapı malzemeleri kullanılmış olup, han'ın beden duvarları dışında 10 adet paye ile desteklenmiştir. Çatı çömlekleri eğimli bir şekilde tonoz örtüden gelmektedir. Yakınındaki Roma Hamamı ve çeşme yapısına ait kalıntılar bu güzel Selçuklu yapısını tamamlamaktadır. Sütunların üzerinde geometrik desenlerle bezeli iki rozet motifi ile karşılıklı iki arslan tasviri vardır. Kervansaray avlulu ve kapalı mekan olarak iki kısımdan oluşturulmuştur. Ne yazık ki avlusu yok olmuştur. Basık kemerli kapının üzerinde dört satırlık kitabede şunlar yazılıdır:

-EMERE BİMARE HAZELMAN-UL MUBAREK
(Bu mübarek hanın inşası)
-ES SULTAN-ÜL AZAM ŞAHİNŞAH-ÜL MUAZZAM MALIKİ RIKAP-ÜL ÜMEM
(Ümmetlerin maliki büyük sultan ve muazzam şahinşah)
-SEYYİD SELATİN-ÜL ARAP VEL ACEM SULTAN-ÜL BERNU BAHREYN ZÜLKARNEYN-ÜL ZAMAN İSKENDER SANİ TAÇ
(Arap ve acem, kara ve denizlerin sultanı, zamanın ikinci İskenderi)
-ALİ SELÇUK GIYASEDDÜNYA VADDİN EBUL FETİH KEYHÜSREV VEL KASM EMİR-ÜL MÜMİNİN Fİ SENETÜ SELASİN VE SİTTİ MİE
(Müminlerin emiri, fetih babası, II.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 636 senesinde yaptırılmıştır)

Hiç yorum yok: