Eğirdir Hanı

Fotoğraflar
Isparta, Eğirdir ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Eğirdir Hanı’nı II.Gıyaseddin Keyhüsrev 1237 yılında yaptırmıştır. Han yapımından 64 yıl sonra yanmıştır. Burada 1993 yılında yapılan kazılarda geometrik bezeli mimari parçaları ortaya çıkarılmıştır. Buradaki taş parçalarından bazıları Dündar Bey Medresesi’nin portelindeki bir boşluğu doldurmuştur. Dündar Beyi’n yaptırmış olduğu medreseye bu hanın portali taşınmıştır. Bulunan parça da bunu açıkça göstermektedir. Bu hanın klâsik Selçuklu hanları özelliğini taşıdığı sanılmaktadır.

Hiç yorum yok: