Şeyh Şucaeddin Türbesi-Antalya

Fotoğraflar
Antalya Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan bu türbenin kitabesinden 1238 yılında yapıldığı bilinmektedir. Burada bir dergahın olduğu kaynaklardan öğrenilmişse de günümüze yalnızca türbe ve diğer yapıların temel kalıntıları gelebilmiştir. Kitabesinde de imaret ve türbe olarak geçmektedir.
Şeyh Şucaaddin Türbesi, kare planlı olup üst yapısı bugün mescit olarak kullanılmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan türbenin yarı duvarları orijinal olup, üstü 1969 yılında orijinaline uygun olarak yenilenmiştir. Kuzey cephesindeki kemerli küçük bir kapı önündeki dokuz basamakla mumyalık kısmına inilmektedir. Mescit olarak kullanılan üst kapının giriş cephesinde sivri kemerli nişler yer almaktadır. Bunlardan soldaki niş içerisinde beş satırlı kitabesi bulunmaktadır:
“Allah
Teberre’a bi imareti hazihi’l-türbeti
El-Abdeynu’z-za’ifeynü’l-muhtaceyn ila
Rahmet-i’l-İlahi te’ala… ve ehuhu
…bin Abdullah fi sene site selasine ve site mi’e 636”.
Türbenin üzerini tromplu bir kubbe ile içten, dıştan da dört kenarlı kiremit örtülü piramidal çatı örtmektedir.

Hiç yorum yok: