Mübarizeddin Ertokuş Türbesi

Fotoğraflar
Isparta Atabey ilçesindeki bu türbe, Mübarüziddin Ertokuş’un 1224 yılında yaptırdığı Ertokuş Medresesi’nin batısında yer almaktadır.
Türbe üslup yönünden medreseden ayrılmaktadır. Sekizgen planlı tuğladan yapılan türbenin üzeri pramidal bir çatı ile örtülmüştür. Medreseden üç ayrı girişi bulunan türbenin duvarları bir dizisi açık, bir dizisi koyu kırmızı kesme taştan örülmüştür. Türbenin altında mumyalık bulunmaktadır. Zemindeki sandukanın üzerinde bulunan izlerden çini ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Kaide kısmı tamamen mavi çinilerle kaplı olan bu sandukanın çinileri bilinmeyen bir tarihte kaybolmuştur.

Hiç yorum yok: