Kastamonu Darüşşifası

Fotoğraflar

Anadolu Selçuklu veziri Süleyman Pervane’nin oğlu Ali tarafından yaptırılmış olan Şifahanenin günümüze sadece yere gömülü olarak taçkapısı ile bir yan duvarı kalmıştır. Bu kalıntıların arkasındaki darüşşifa alanında ise son zamanlardan bir tekke yapısı yer almaktadır.

Şifahane portalinde, giriş kapısı nişini üç yönde dönen nesih kitabede, mimar Said el Kayseri ile yapının planlayıcısı ve inşaat sorumlusu olduğu anlaşılan Gevherbaş bin Abdullah’ın adları yer alır.

Taçkapı kalıntısı Selçuklu geleneğinin bütün özelliklerini aksettirmektedir. Kapı aksına göre sağ taraftaki duvar örgüsünde kullanılan devşirme lahit parçası üzerindeki koyunbaşı ve girlandlardan meydana gelen örnek, yılan sanılarak hala darüşşifanın adı Yılanlı Darüşşifa olarak sürdürülmekte ise de bu süslemenin darüşşifa ile sembolik ilgisi yoktur.

Hiç yorum yok: