Melik Gazi Kümbeti-Kayseri

Fotoğraflar
XII. yüzyılın sonlarına tarihlendirilen diğer bir Danişmendli mezar anıtı, Pınarbaşı’nın Pazarören bucağına bağlı Melik Gazi Kümbeti’dir. Söz konusu yapı, malzeme, tasarım ve süsleme ayrıntıları açısından Meraga’daki Kümbed-i Kırmız ile büyük benzerlik göstermekte, Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya intikal eden Büyük Selçuklu mimari mirasını yansıtmaktadır. Tuğladan nşa edilmiş olan kümbetin kare planlı mekanı içeriden tromplu bir kubbe, dışarıdan sekizgen piramit şeklinde bir külahla örtülmüştür. Dört eyvanlı mumyalık bölümü kesme taşlarla inşa edilmiş, ancak tuğla örgülü haçvari bir tonozla kapatılmıştır. Kümbetin cephelerinde mimari tasarımla uyum içinde olan zengin geometrik tuğla bezeme görülmektedir. Sekizgenin köşelerindeki, üst yapının ağırlığını taşıyan iri plasterlerin yüzeyi mukarnaslarla son bulan ince uzun nişlerle hareketlendirilmiştir. Köşeler ince sütunçelerle yumuşatılmış, mukarnaslı nişler dikdörtgen panolarla taçlandırılmıştır. Plasterlerin arasında kalan yüzeyler üstte birer tahfif kemeriyle donatılmış, gerek bu yüzeyler gerekse cephelerdeki diğer mimari unsurların yüzeyleri, Horasan ve İran’daki büyük Selçuklu kümbetlerinde benzerlerine rastlanan, balık sırtı ve baklava motiflerinin ağır bastığı tuğla bezemelerle doldurulmuştur.

Hiç yorum yok: