Öresin Han-AksarayFotoğraflar
Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde Alayhan’a 12 km. Ağzıkarahan’a 6km. mesafede bulunmaktadır. Küçük ölçüde,560 m2.dir. Avlusuz inşa edilmiştir. Olduğundan daha büyük yapıldığı sanılan han, ziyarete gelenler üzerinde esrarlı bir mekan etkisi yapmaktadır. Ortadaki pantantifli aydınlık kubbesinde kesişen haçvari iki tonoz, girişte ve arka duvarda birer paralel tonoz olarak, beş nefli değişik bir planı vardır.1278 tarihli çay hanın planından daha geç bir gelişme gösterir. Cephesi ve portali yıkılmış, kitabesi yok olmuştur. Elde kesin bir bilgi olmamasına rağmen, zikredilen bu hanın XII. yy. sonlarında yapıldığı sanılmaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup, halen boş olarak durmaktadır.

Hiç yorum yok: